THAM GIA TỐ TỤNG

LUẬT HẠNH MINH với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn đã và đang thường xuyên tham gia tranh tụng tại Tòa án các cấp với tư cách là Người bào chữa cho bị can, bị cáo trong các vụ án Hình sự; Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị hại trong các vụ án Hình sự;  Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan… trong các vụ án tranh chấp về dân sự, kinh tế, lao động, hôn nhân gia đình, thừa kế, kinh doanh thương mại,…

Ngoài ra, LUẬT HẠNH MINH còn tham gia tranh tụng tại các cấp Tòa án với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Khách hàng của mình…

Các dịch vụ pháp lý về tham gia tố tụng mà chúng tôi đảm nhiệm bao gồm:

  1. Bào chữa cho bị can, bị cáo trong các vụ án Hình sự ;
  2. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị hại trong các vụ án Hình sự;
  3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan… trong các vụ án tranh chấp về dân sự, kinh tế, lao động, hôn nhân gia đình, thừa kế, kinh doanh thương mại,…
  4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người Khiếu nại, người khởi kiện các hành vi hành chính, Quyết định hành chính…trong các vụ án Hành chính…
  5. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong tố tụng Trọng tài thương mại;
  6. Và một số dịch vụ pháp lý khác theo quy định pháp luật.