LAO ĐỘNG

Lao động là một trong những lĩnh vực có nhiều tranh chấp phức tạp và rắc rối trong Doanh nghiệp. LUẬT HẠNH MINH đã và đang cung cấp các dịch vụ pháp lý thuộc lĩnh vực Luật Lao động uy tín, đáng tin cậy như sau:

Tư vấn pháp luật Lao động:

 1. Tư vấn cho doanh nghiệp, người sử dụng lao động các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động như Hợp đồng lao động, soạn thảo các nội dung trong Hợp đồng, quy định về hiệu lực của Hợp đồng, tư vấn các trường hợp chấm dứt Hợp đồng lao động, quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động, trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp động trách nhiệm của người lao động khi chấm dứt Hợp đồng trái pháp luật;
 2. Tư vấn quy định của pháp luật về nội quy lao động, quy chế nội bộ: Tư vấn xây dựng quy chế nội bộ, tư vấn xây dựng nội quy lao động, tư vấn đăng ký nội quy lao động, quy chế nội bộ…;
 3. Tư vấn về cấu trúc, các nội dung chính của Thỏa ước lao động tập thể, nội quy và quy chế lao động của Doanh nghiệp với những điều chỉnh phù hợp với hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp;
 4. Tư vấn các chế độ lao động cho Doanh nghiệp như tư vấn về chế độ lương thưởng, nghỉ phép năm, chế độ thai sản, chế độ bảo hiểm;
 5. Tư vấn các quy định của pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn lao động, trách nhiệm hỗ trợ và bồi thường cho người lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tư vấn thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 6. Tư vấn về điều kiện, thủ tục và tài liệu yêu cầu để xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam…

Tham gia giải quyết tranh chấp lao động:

 1. Tư vấn các trình tự, thủ tục về thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện và hồ sơ khởi kiện, tư vấn Tòa án có thẩm quyền giải quyết và nhận tham gia giải quyết các tranh chấp lao động;
 2. Hỗ trợ Khách hàng thu thập tài liệu, trình chứng cứ trước Tòa;
 3. Tham gia đàm phán, hòa giải trong các vụ án lao động;
 4. Tham gia tố tụng với tư cách là Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại các cấp Tòa án;
 5. Hỗ trợ khác liên quan trong giai đoạn tố tụng và thi hành án…