DỊCH VỤ

HÌNH SỰ

LUẬT HẠNH MINH đã và đang cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến Hình sự, bao gồm: hỗ trợ, giải đáp thắc mắc liên quan đến Luật Hình sự; trợ giúp pháp lý tiền tố tụng cho cá nhân, tổ chức. Nội dung tư vấn pháp luật hình sự của chúng tôi được thực hiện toàn diện và triệt để nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng

CHI TIẾT

HÀNH CHÍNH

LUẬT HẠNH MINH đã và đang cung cấp các dịch vụ pháp lý thuộc lĩnh vực Luật Hành Chính bao gồm những nội dung sau:

  • Dịch vụ tư vấn
  • Dịch vụ tham gia giải quyết tranh chấp Hành chính:
CHI TIẾT

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

LUẬT HẠNH MINH mang đến các dịch vụ pháp luật thuộc Hôn nhân Gia đình chuyên nghiệp, uy tín, đáng tin cậy cho mọi đối tượng Khách hàng.

CHI TIẾT

LAO ĐỘNG

Lao động là một trong những lĩnh vực có nhiều tranh chấp phức tạp và rắc rối trong Doanh nghiệp. LUẬT HẠNH MINH đã và đang cung cấp các dịch vụ pháp lý thuộc lĩnh vực Luật Lao động uy tín, đáng tin cậy.

  • Tư vấn pháp luật Lao động
  • Tham gia giải quyết tranh chấp lao động
CHI TIẾT

ĐẤT ĐAI - THỪA KẾ

Ngày nay, những vụ án tranh chấp về đất đai, nhà ở ngày càng nhiều và phức tạp, hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh quá rộng với nhiều quy định chồng chéo lẫn nhau gây khó khăn cho việc tìm hiểu, áp dụng và giải quyết các tranh chấp liên quan đến đất đai. LUẬT HẠNH MINH đã và đang cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan trong lĩnh vực trong Đất đai, bao gồm cả tư vấn đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai.

CHI TIẾT

KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Hoạt động thương mại bao gồm các hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, sản xuất, gia công, phân phối, đại lý. Trong những lĩnh vực này, LUẬT HẠNH MINH sẽ cung cấp các dịch vụ sau đây cho các Quý Khách hàng là Doanh nghiệp:

CHI TIẾT

QUẢN TÀI VIÊN

Quản tài viên là một lĩnh vực khá mới lạ ở Việt Nam, Quản tài viên là người thực hiện việc đánh giá, giám sát hoạt động của Doanh nghiệp để hỗ trợ các Doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản khi tham gia các vụ việc phá sản.

CHI TIẾT

DI TRÚ

Là đối tác tại Việt Nam của Hãng luật Santa Lawyers – hãng luật có trụ sở tại Hoa Kỳ, một Hãng luật uy tín trên thế giới, Luật Hạnh Minh tự hào cung cấp dịch vụ di trú quốc tế, bao gồm các dịch vụ liên quan tới visa (thị thực) quốc tế, đầu tư định cư, tư vấn di trú và các dịch vụ pháp lý liên quan.

CHI TIẾT

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP

LUẬT HẠNH MINH đã và đang cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục xin cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận để đảm bảo điều kiện hoạt động kinh doanh và đảm bảo tính pháp lý cho mọi hoạt động của Quý Khách hàng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam, cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn các loại giấy phép như sau:

CHI TIẾT