KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Hoạt động thương mại bao gồm các hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, sản xuất, gia công, phân phối, đại lý. Trong những lĩnh vực này, LUẬT HẠNH MINH sẽ cung cấp các dịch vụ sau đây cho các Quý Khách hàng là Doanh nghiệp:

  1. Tư vấn quy định pháp luật về luật doanh nghiệp: tư vấn thành lập doanh nghiệp, đầu tư, chuyển nhượng vốn, tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp; thay đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh;
  2. Tư vấn và tham gia soạn thảo, xét soát các Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, sản xuất, gia công, phân phối, đại lý…;
  3. Hướng dẫn và tư vấn cho Khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án hoặc Trọng tài thương mại;
  4. Tham gia giải quyết các tranh chấp về kinh doanh, thương mại;
  5. Tham gia giải quyết các tranh chấp về Tài chính ngân hàng, thuế, sở hữu trí tuệ;
  6. Đại diện cho Khách hàng tham gia toàn bộ quá trình giải quyết tranh chấp từ giai đoạn Sơ thẩm – Phúc thẩm – Thi hành án.