HÌNH SỰ

LUẬT HẠNH MINH đã và đang cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến Hình sự, bao gồm:

Luật sư tư vấn Luật Hình sự:

Gồm hỗ trợ, giải đáp thắc mắc liên quan đến Luật Hình sự; trợ giúp pháp lý tiền tố tụng cho cá nhân, tổ chức. Nội dung tư vấn pháp luật hình sự của chúng tôi được thực hiện toàn diện và triệt để nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng, cụ thể như sau:

 1. Tư vấn về các quy định của pháp luật Hình sự, thủ tục tố tụng Hình sự, tư vấn cụ thể về từng loại tội phạm và định khung hình phạt đối với những tội phạm cụ thể;
 2. Tư vấn về loại trừ trách nhiệm Hình sự, phân tích hành vi vi phạm và lỗi trong Tố tụng Hình sự từ đó nhằm mục đích minh oan hoặc giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự; chuyển khung hình phạt, các trường hợp chuyển hóa tội phạm;
 3. Tư vấn về thời hạn để được xóa án tích và các trình tự thủ tục để thực hiện việc xóa án tích;
 4. Tư vấn và cung cấp miễn phí văn bản pháp luật Hình sự và các văn bản khác liên quan trong lĩnh vực;
 5. Giúp Khách hàng nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của họ trong điều kiện, hoàn cảnh hiện tại đối với Cơ quan Tiến hành Tố tụng hoặc trước phiên Tòa và về quyền lợi, nghĩa vụ trong việc;
 6. Tư vấn cho bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về các quyền lợi của mình trong vụ án Hình sự, về việc bồi thường tài sản bị thiệt hại, tính mạng, sức khỏe, danh dự,…;
 7. Tư vấn cho Khách hàng và soạn thảo các văn bản trong quá trình tiếp nhận vụ án như: đơn khởi kiện, đơn tố cáo, đơn kháng cáo, bản tự khai, đơn xin cứu xét, đơn bãi nại, đơn phản tố,…

Luật sư tranh tụng – tham gia bào chữa trong các vụ án Hình sự:

 1. Tham gia tố tụng các vụ án Hình sự từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử;
 2. Tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo trong vụ án Hình sự;
 3. Tham gia tố tụng với tư cách là Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan…;
 4. Tham gia bào chữa, bảo vệ trong vụ án Hình sự có kháng cáo, tư vấn hướng dẫn thủ tục kháng cáo Hình sự, Đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự…;
 5. Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác về Hình sự theo quy định pháp luật.