HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

LUẬT HẠNH MINH mang đến các dịch vụ pháp luật thuộc Hôn nhân Gia đình chuyên nghiệp, uy tín, đáng tin cậy cho mọi đối tượng Khách hàng, cụ thể như sau:

  1. Tư vấn, hỗ trợ những thủ tục hành chính thông thường như: Đăng ký kết hôn, ly hôn; Nhận con nuôi, cha mẹ nuôi; Khai sinh, khai tử; Thay đổi thông tin trên giấy khai sinh;
  2. Tư vấn, tham gia giải quyết tranh chấp các vấn đề pháp lý về xác lập tài sản chung và tài sản riêng, tài sản thừa kế giữa các thành viên trong gia đình;
  3. Tư vấn, tham gia giải quyết tranh chấp về quyền nuôi con, cấp dưỡng, thăm nom con sau khi ly hôn;
  4. Soạn thảo các loại văn bản, giấy tờ, đơn từ liên quan đến lĩnh vực Hôn nhân Gia đình;
  5. Đại diện cho Khách hàng, cử Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp về Hôn nhân gia đình tại các cấp Toà án và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  6. Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến Hôn nhân gia đình.