DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC

DI TRÚ – ĐỊNH CƯ

Là đối tác tại Việt Nam của Hãng luật Santa Lawyers – hãng luật có trụ sở tại Hoa Kỳ, một Hãng luật uy tín trên thế giới, Luật Hạnh Minh tự hào cung cấp dịch vụ di trú quốc tế, bao gồm các dịch vụ liên quan tới visa (thị thực) quốc tế, đầu tư định cư, tư vấn di trú và các dịch vụ pháp lý liên quan.

CHI TIẾT

QUẢN TÀI VIÊN

Quản tài viên là một lĩnh vực khá mới lạ ở Việt Nam, Quản tài viên là người thực hiện việc đánh giá, giám sát hoạt động của Doanh nghiệp để hỗ trợ các Doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản khi tham gia các vụ việc phá sản.

CHI TIẾT

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP

LUẬT HẠNH MINH đã và đang cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục xin cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận để đảm bảo điều kiện hoạt động kinh doanh và đảm bảo tính pháp lý cho mọi hoạt động của Quý Khách hàng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam, cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn các loại giấy phép như sau:

CHI TIẾT